โรงเรียนโชติกาญจน์
43/7 ถ.เลียบคลองทวีวัฒนา  แขวงทวีวัฒนา  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170
เบอร์โทรศัพท์ 028067865
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
20 ต.ค. 56 วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม รับสมุดพก ชำระค่าเทอม ระดับประถมศึกษา
วันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาคม  รับสมุดพก ชำระค่าเทอม  ระดับประถมศึกษา
CTG โรงเรียนโชติกาญจน์ Admin
19 ต.ค. 56 วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม รับสมุดพก ชำระค่าเทอม ระดับอนุบาล
วันเสาร์ที่ 19 ตุลาคม  รับสมุดพก ชำระค่าเทอม  ระดับอนุบาล   

CTG Admin